Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


  • Velký výběr zboží
  • Nejlepší ceny

Pokud nelze zvolit velikost nebo barva - prosíme tuto informaci zadat do poznámky při zadávání osobních údajů.

Přijímáme platby pouze na účet. Dobírky stále zasíláme. Vzhledem k faktu, že platby budou přijímány pouze převodem na účet nebo dobírkou, EET se našeho eshopu netýká.

  Každý týden nové zboží

https://www.facebook.com/www.topstylemoda.cz

https://www.facebook.com/www.topstylemoda.cz

Obchodní podmínky

I. Definice

Prodávající - provozovatel internetového obchodu www.topstylemoda.cz

                              IČ:    01571541

                              DIČ   CZ820520448

 

                              Kontaktní údaje :            Radek Mezlík, Studenec 225, 67502

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

Zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.topstylemoda.cz

Objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

II. Objednávka

Zboží je možné objednat prostřednictvím eshopu www.topstylemoda.cz
 nebo telefonicky na čísle 775 984 122 nebo emailu topstylemoda@seznam.cz
Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení.

III. Storno objednávky

a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží.
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet do 14-ti kalendářních dnů.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Ve smyslu obchodních podmínek a podle č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku je kupující povinen převzít věc / dobírku / při dodání v co nejkratším čase. Škodu vzniklou neprovedením zásilky budeme v souladu s legislativou České republiky vymáhat soudní cestou a následně prostřednictvím exekutora.
Všechny potřebné informace naleznete v Reklamačním řádu.

V. Dodací podmínky

 Objednávky zasíláme prostřednictvím České pošty nebo přepravní firmou DPD- dle Vašeho výběru

b) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. 
Doba dodání zboží, pokud se zboží nachází na skladě je 2-6 pracovních dnů.
c) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží).
d) Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty nebo DPD - dle výběru.

VI. Osobní převzetí zboží

Osobní převzetí zboží je možné na adrese provozovatele internetového obchodu www.topstylemoda.cz po předchozím dohodnutí termínu převzetí.

VII. Záruka, reklamace a servis

a)     Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Pokud je na zásilce výrazné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou, má právo ji nepřevzít.
b) Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně záručního listu nebo faktury.
c) Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, nesprávným zacházením s výrobkem nebo jiným porušením záručních podmínek.
d) Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé jejím řešením.
e) Není potřeba vyplnit reklamační formulář - stačí informace emailem (např: výměna zboží, nebo při vrácení zboží stačí jméno a číslo účtu kam peníze vrátit)
f) Vrácení - Výměna

            Adresa pro zaslání                      TOPSTYLEMODA   Studenec 225 675 02 


Objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu má charakter spotřebitelské smlouvy, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku. Ve smyslu §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupující oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost kupujícího. Zboží nesmí být použito a musí být nepoškozené. Zboží musí být doručeno prodávajícímu kompletní s veškerým příslušenstvím včetně originálního obalu visaček ( Visačka je důležitá pro rozpoznávání modelu zboží ve skladu a jeho velikosti ) a dokladem o koupi. Zásilka nesmí být poslána na dobírku. Stačí vyplnit výměnný / reklamační formulář. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení zboží.

 

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem firma / podnikatel se neřídí občanským zákoníkem a v tomto případě není možné od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.
g) Odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí 14 denní lhůty, max 30 od převzetí zboží Kupujícím. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i po uplynutí 14 dní, max. do 30 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě hradí manipulační poplatek ve výši 40% z ceny objednaného zboží pokrývající náklady, které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.

VIII. Informování spotřebitele o způsobu sběru obalových odpadů

a) Obaly odevzdávejte do sběrných surovin, nebo uložte do košů k tomu určených.
IX. Závěrečná ustanovení
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze 'Zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb. 'Ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.